Kantoorbeheer

Muziek

 • We hebben geen earphones, airpods en dergelijke op met gestreamde muziek. De earphones zijn alleen voor het voeren van telefoongesprekken.
 • Er wordt ook geen muziek en niet zakelijke videos gestreamed van mobiele telefoons, laptops en computers.
 • We hebben SONOS apparatuur.Het is nadrukkelijk niet gebruikelijk om op een recruitmentbureau muziek aan te hebben. Wij zijn daar een uitzondering in. Dit betekent echter wel dat de muziek niet te hard staat. 
 • Als iemand de muziek uit wil in verband met bellen of concentreren gaat deze weer uit.
 • Mocht bovenstaande leiden tot herhaalde irritatie zal de SONOS apparatuur weer uit gaan. 

 

 

Auto rijden

 • Als we naar de klant gaan, rijden we met een auto van Peoples Republic.
 • We gedragen ons in het verkeer.
 • We bellen handsfree.
 • We Whatsappen en sms-en niet als bestuurder

 

Airconditioning & verwarming

 • De airconditioning wordt alleen aangezet indien de temperatuur buiten > 28 graden is.
 • De verwarming mag indien we deze gaan gebruiken op maximaal 20 graden.
 • De airconditioning wordt door de laatste die het pand verlaat uitgezet.
 • De verwarming wordt door de laatste die het pand verlaat laag gezet. 

Keuken

 • De vaatwasser wordt < 9.00 uur leeggemaakt en voor vertrek aangezet.
 • Na gebruik van de lunch wordt alles direct in de vaatwasser gezet.
 • Na de lunch wordt de tafel afgenomen.
 • Bij roulatie neemt eenieder even de was mee voor wat betreft handdoeken en theedoeken. 

Clean desk policy

 • Een schoon bureau is een leeg hoofd. Iedereen zorgt dat bij vertrek van de vestiging zijn bureau leeg is. 

 

Post 

 • De backoffice checkt en leegt de postbus. Wanneer zij niet aanwezig zijn, wordt dit gedaan door degene die als eerste op de vestiging aanwezig is. 

Internetgebruik

Gebruik van het internet door werknemers van Peoples Republic is toegestaan en wordt aangemoedigd indien dergelijk gebruik de doelstellingen van het bedrijf ondersteunt. 

Toegang tot het internet via Peoples Republic is echter een priviliege en je moet je houden aan de beleidsregels met betrekking tot gebruik van computers, e-mail en internet.

Inbreuk op deze beleidsregels kan resulteren in disciplinaire en/of juridische maatregelen. Dit kan ook beëindiging van het dienstverband betekenen. Je kan ook persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door inbreuk op dit beleid wordt veroorzaakt.

Je bevestigd door het verplicht lezen van dit handboek dat je de hieronder genoemde voorschriften hebt gelezen, ze begrijpt en hiermee instemt:

 • Internet wordt op verantwoordelijke en productieve wijze gebruikt. Toegang tot het internet is alleen bestemd voor activiteiten die aan het werk zijn gerelateerd en persoonlijk gebruik is niet toegestaan.
 • De apparatuur, diensten en technologieën die worden gebruikt voor toegang tot het internet, zijn eigendom van Peoples Republic en het bedrijf behoudt zich het recht voor om internetverkeer te volgen en gegevens die worden samengesteld, verzonden of ontvangen via de online verbindingen van het bedrijf, te volgen en te openen.
 • E-mails die via het e-mailsysteem van het bedrijf worden verzonden, mogen geen inhoud bevatten die aanstootgevend is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van vulgaire of intimiderende taal/afbeeldingen.
 • Alle sites en downloads mogen door Peoples Republic worden gevolgd en/of geblokkeerd als deze voor het bedrijf schadelijk en/of niet productief worden geacht De installatie van software zoals Games, Muziek, Instant Messaging-technologie is niet toegestaan.
 • Het verzenden of publiceren van informatie die lasterlijk is voor het bedrijf, de producten of diensten van het bedrijf, collega's en/of klanten is niet toegestaan, alsmede het doen voorkomen van persoonlijke denkbeelden als die van de organisatie en het stelen of zonder toestemming gebruiken of bekendmaken van het wachtwoord van collega’s, Peoples Republic of anderen.

Telefoongebruik

 • De telefoon dient niet vaker dan 3 keer over te gaan alvorens te worden opgenomen.
 • Tekst bij opnemen van de telefoon: 'Goedemorgen, goedemiddag, Peoples Republic met [naam].

Afval

 • Papier en restafval: zie agenda. De groene en bruine bak dienen te worden buitengezet.
 • Papiershredder: cv's die niet meer nodig zijn dienen door de shredder te worden gehaald.
 • Lege flessen worden actief weggebracht.