Facturatie proces

Bij Meglio volgt iedere therapeut hetzelfde facturatie proces. Op deze manier houden wij overzicht en voorkomen wij verwarring bij zowel onszelf als de klant. Gelukkig is het facturatie proces eenvoudig. Zie hieronder het stappenplan:

Na afsluiting van het traject mag je jouw factuur sturen naar facturatie@wijzijnmeglio.nl. De factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

  • Initialen van de cliënt
  • Organisatie van de cliënt
  • Soort interventie (bijvoorbeeld BNW5)
  • Start- en einddatum van het traject

Reiskosten die door jou worden gemaakt, worden vergoed tegen 0,21 cent per kilometer.

Indien er reiskosten zijn gemaakt, moeten deze op de factuur worden vermeld. Hierbij hoort een specificatie van het aantal kilometers inclusief vertrekpunt en bestemming.

Meglio vergoedt geen extra accommodatiekosten die gemaakt worden door de therapeut.