VERTROUWENSPERSOON

Wat is een vertrouwenspersoon?

Wat heeft een ondernemer eraan?

Een vertrouwenspersoon binnen een bedrijf of organisatie is een toegankelijk aanspreekpunt voor werknemers die behoefte hebben aan ondersteuning, begeleiding of advies met betrekking tot werkgerelateerde kwesties. Ze bieden een vertrouwelijke omgeving waar medewerkers hun zorgen, problemen of conflicten kunnen bespreken zonder angst voor repercussies. Vertrouwenspersonen kunnen optreden als tussenpersoon bij klachtenprocedures, bemiddelen bij conflicten op de werkvloer en werken aan het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving. Ze zijn gebonden aan strikte vertrouwelijkheidsregels om de privacy van de werknemers te waarborgen en dragen bij aan het welzijn en de tevredenheid van het personeel door een ondersteunende rol te vervullen binnen de organisatie.

Voor ondernemers kan een vertrouwenspersoon een cruciale rol spelen bij het creëren van een gezonde werkomgeving. Door een vertrouwenspersoon beschikbaar te stellen, kunnen werknemers problemen bespreken voordat ze escaleren, wat kan leiden tot een hogere mate van tevredenheid en betrokkenheid. Dit kan bijdragen aan het verminderen van conflicten, het bevorderen van open communicatie en het versterken van de bedrijfscultuur. Daarnaast kan het bijdragen aan het verminderen van juridische risico’s door geschillen op een constructieve en vertrouwelijke manier aan te pakken.

Wat kost een vertrouwenspersoon?

In bedrijfsomgevingen kunnen vertrouwenspersonen intern worden aangesteld als onderdeel van het personeelsbestand of extern worden ingehuurd via consultancy- of HR-bedrijven. De kosten kunnen ook verschillen afhankelijk van het aantal werknemers dat de vertrouwenspersoon zal bedienen, de frequentie van hun beschikbaarheid en het niveau van expertise dat vereist is.

PROVIDERS

Wie is de provider van vertrouwenspersonen voor Alpina@Work?

De provider van A@W is Meglio BV. Meglio heeft een landelijk netwerk van vertrouwenspersonen en kan snel worden ingezet.

Meglio is bereikbaar voor vragen van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00

Meglio BV

Javastraat 68, 6524 MG Nijmegen

info@wijzijnmeglio.nl

+31-6-39478488

Door op de link hiernaast te klikken kom je op de brochure. Deze kun je downloaden en eventueel sturen naar een client of relatie.