2e SPOOR

Wat is een 2e spoor traject?

Wat heeft een ondernemer eraan?

Een tweede spoor traject heeft betrekking op re-integratie binnen de werksfeer en is relevant wanneer een werknemer langdurig ziek is en niet meer in staat is om terug te keren naar zijn huidige functie bij de werkgever. In Nederland is dit begrip verankerd in de Wet Verbetering Poortwachter, die regels en verplichtingen stelt met betrekking tot de re-integratie van zieke werknemers.

Doel van het tweede spoor traject: Het hoofddoel van het tweede spoor traject is om de zieke werknemer te begeleiden naar een nieuwe functie bij een andere werkgever, passend bij zijn mogelijkheden en gezondheidssituatie.

In Nederland is de werkgever wettelijk verplicht om zich in te zetten voor de re-integratie van langdurig zieke werknemers. Het tweede spoor traject is een manier om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Hierdoor ontkomt de werkgever aan mogelijke loonsancties voor het niet naleven van de wettelijke verplichtingen.

Daarnaast kan het ook strategisch en ethisch zinvol zijn voor een ondernemer om een 2e spoor traject uit te voeren, waarbij zowel het welzijn van werknemers als zakelijke belangen in overweging worden genomen.

 

Wat kost een 2e spoor traject?

De kosten van een tweede spoor traject in Nederland kunnen sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het traject, de mate van ondersteuning die nodig is, het type re-integratiebedrijf dat wordt ingeschakeld, en eventuele aanvullende diensten.

PROVIDERS

In het kader van “one way of working” wordt er in het najaar van 2024 bepaald welke providers er voor deze dienst in de providerboog van A@W komen