RI & E

Wat is RI & E?

Wat heeft de ondernemer aan een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een wettelijke verplichting voor werkgevers in Nederland.

Het doel van een RI&E is om in kaart te brengen welke risico’s er binnen een bedrijf bestaan voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, en om op basis daarvan maatregelen te treffen om deze risico’s te verminderen of te elimineren.

Wat kost een RI & E?

De kosten verbonden aan een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte van het bedrijf, de complexiteit van de werkprocessen, de branche waarin het bedrijf actief is, en of het bedrijf al dan niet specialistische hulp nodig heeft. Hier zijn enkele potentiële kostenposten:

Interne tijd en middelen: Het opstellen van een RI&E vereist betrokkenheid van het interne personeel. Dit omvat de tijd die werknemers besteden aan het identificeren en evalueren van risico’s, het invullen van vragenlijsten, en het deelnemen aan vergaderingen over gezondheid en veiligheid.

Externe adviseurs: Sommige bedrijven schakelen externe adviseurs in om hen te helpen bij het uitvoeren van de RI&E. De kosten hiervoor variëren afhankelijk van de omvang van het project, de complexiteit van de werkprocessen en de expertise van de adviseur.

Instrumenten en hulpmiddelen: Het kan nodig zijn om specifieke instrumenten of software aan te schaffen om de RI&E uit te voeren en de resultaten te analyseren.

Opleiding en certificering: In sommige gevallen kan het nodig zijn om personeel op te leiden of te certificeren om specifieke aspecten van de RI&E uit te voeren.

Documentatie en rapportage: Het opstellen van de uiteindelijke documentatie en rapportage kan ook tijd en middelen vergen, inclusief het communiceren van de bevindingen aan het personeel.

 

Wettelijke naleving: Het opstellen van een RI&E is wettelijk verplicht. Door aan deze verplichting te voldoen, voorkomt een ondernemer juridische problemen en boetes.

Moet de RI&E altijd getoetst worden door een arbodienst? Via deze link kun je kijken of het nodig is:

https://www.rie.nl/over-rie/toetsen#moet-ik-mijn-rie-laten-toetsen

Werknemersgezondheid en -veiligheid: Een goede RI&E draagt bij aan het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers. Dit kan leiden tot minder ongevallen en ziekteverzuim, wat de productiviteit kan verhogen.

Bedrijfscontinuïteit: Door potentiële risico’s te identificeren en aan te pakken, kan een ondernemer de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Het minimaliseert het risico op verstoringen in de bedrijfsvoering.

Verzekering en aansprakelijkheid: Een gedocumenteerde RI&E kan ook van invloed zijn op de verzekeringspremies. Het kan aantonen dat het bedrijf zich bewust is van de risico’s en maatregelen neemt om deze te beheersen, wat gunstig kan zijn bij het afsluiten van verzekeringen.

Bedrijfsimago: Een bedrijf dat aandacht besteedt aan de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers kan een positief imago opbouwen. Dit kan van invloed zijn op de perceptie van klanten, partners en potentiële werknemers.

Kortom, een RI&E is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het is ook een instrument dat de ondernemer helpt om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren, wat uiteindelijk kan bijdragen aan het succes en de duurzaamheid van het bedrijf.

Video afspelen

PROVIDER VAN ALPINA@WORK

ARBODE

Papland 4c, 4206 CL Gorinchem

backoffice@arbode.nl