PAGO

Wat is een PAGO?

Wat heeft een ondernemer eraan?

Een Preventief Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) is een periodiek gezondheidsonderzoek dat werkgevers aan hun werknemers kunnen aanbieden.

Enkele kenmerken van een PAGO zijn onder andere:

Periodiek: Het wordt op regelmatige basis aangeboden, meestal periodiek, zoals jaarlijks of tweejaarlijks, afhankelijk van het type werk en de risico’s die daarmee samenhangen.

Vrijwillig: In veel gevallen is deelname aan een PAGO vrijwillig, maar sommige sectoren of beroepen kunnen verplichte gezondheidskeuringen hebben.

Gezondheidsrisico’s op het werk: Het onderzoek richt zich specifiek op gezondheidsrisico’s die verband houden met de werkzaamheden die de werknemer uitvoert. Dit kan variëren van blootstelling aan bepaalde stoffen tot het uitvoeren van fysiek veeleisend werk.

Gezondheidsadvies: Op basis van de resultaten van het onderzoek ontvangt de werknemer gezondheidsadvies. Dit kan variëren van aanpassingen op de werkplek tot aanbevelingen voor levensstijlveranderingen.

Het doel van een PAGO is het vroegtijdig opsporen van gezondheidsrisico’s die verband houden met het werk. Het onderzoek is gericht op het voorkomen of verminderen van gezondheidsklachten en het bevorderen van de gezondheid van werknemers in relatie tot hun werk.

Wat kost een PAGO?

De kosten voor een Preventief Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aanbieder van het PAGO-programma, de omvang van het onderzoek, de sector waarin het bedrijf opereert, en het aantal werknemers dat deelneemt. In veel gevallen worden de kosten gedragen door de werkgever. Sommige bedrijven hebben interne gezondheidsdiensten die PAGO’s aanbieden, terwijl andere externe dienstverleners kunnen inhuren om de gezondheidsonderzoeken uit te voeren. De kosten kunnen ook variëren op basis van de specifieke gezondheidsrisico’s die in de branche of het beroep van de werknemers voorkomen.

PROVIDERS

Wie is de provider van PAGO voor Alpina@Work?

De provider van A@W is voor het uitvoeren van de PAGO is NIPED. Met inzicht en inspiratie maken we Nederland samen gezonder!

www.niped.nl

Naritaweg 70, 1043 BZ Amsterdam

info@niped.nl

020 – 2610444