ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Wat is arbeidsdeskundig onderzoek?

Wat heeft een ondernemer eraan?

Een arbeidsdeskundig (AD) onderzoek is een specifieke vorm van onderzoek dat wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de arbeidsmogelijkheden van een werknemer na ziekte, arbeidsongeschiktheid, of een andere beperking. Het wordt vaak ingezet als onderdeel van het re-integratieproces volgens de Wet Verbetering Poortwachter in Nederland. Het doel van het arbeidsdeskundig onderzoek is om vast te stellen in hoeverre een werknemer nog in staat is om arbeid te verrichten en op welke wijze dit mogelijk is.

Wat kost arbeidsdeskundig onderzoek?

De kosten van een arbeidsdeskundig onderzoek in Nederland kunnen variƫren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de dienstverlener, de complexiteit van de zaak, het aantal betrokken werknemers, en eventuele aanvullende diensten. Er is geen vast tarief voor arbeidsdeskundige onderzoeken, omdat ze vaak op maat worden gemaakt voor de specifieke behoeften van een bedrijf en de situatie van de werknemer.

Voor een ondernemer kan een arbeidsdeskundig onderzoek verschillende voordelen en inzichten opleveren met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en re-integratie van werknemers. Hier zijn enkele aspecten waar een ondernemer baat bij kan hebben:

Duidelijkheid over arbeidsmogelijkheden: Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft duidelijkheid over de arbeidsmogelijkheden van een zieke werknemer. Het helpt de ondernemer te begrijpen in hoeverre de werknemer in staat is om werkzaamheden uit te voeren en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.

Beter inzicht in passend werk: Het onderzoek biedt inzicht in welk type werk passend is voor de werknemer, of het nu aangepast werk binnen de eigen organisatie is of ander passend werk buiten de organisatie. Dit helpt de ondernemer bij het maken van re-integratieplannen.

Wettelijke verplichtingen nakomen: In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is de ondernemer verplicht om re-integratie-inspanningen te leveren. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helpen bij het voldoen aan deze wettelijke verplichtingen.

PROVIDERS

In het kader van “one way of working” wordt er in het najaar van 2024 bepaald welke providers er voor deze dienst in de providerboog van A@W komen