Alpina@Work Kennisplatform

Gemaakt voor medewerkers, door medewerkers

Het doel van het Alpina@Work kennisplatform is om kennis en vaardigheden toegankelijk te maken voor casemanagers. Zodat we:

  • Beter in staat zijn om kennis te delen en te borgen.
  • In staat zijn om nieuwe medewerkers snel en goed in te werken.
  • Beter in staat zijn om vanuit een gezamenlijk aanpak te werken.

Via deze link kom je op de site van RSC waar je als geregistreerd casemanager toegang krijgt tot het laatste nieuws

Via deze link kom je op de plek waar je jezelf kunt inschrijven voor de intervisie voor casemanagers

Hoofdprocedure voor casemanagers van A@W

Van aanvraag tot sluiting van de case

Vastgesteld is dat we met deze twee procedures gaan werken. Dit is geen keurslijf maar een procedure die houvast geeft. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan “one way of working”. De verwachting is dat de procedures die hierbij horen begin 2025 getest zijn en de learnings klaar zijn.

Under construction
Regie op verzuim
Under construction
POB verzuimbegeleiding

Vaardigheden & intervisie

Als medewerker van Alpina@Work ben je voortdurend in ontwikkeling. Blijven leren door opleidingen te volgen en te leren van elkaar. Hieronder vind je opleidingen die je online kunt volgen en die gekoppeld zijn aan intervisie of workshops.

Persoonlijk leiderschap voor casemanagers
Communicatie voor casemanagers
Toegepaste psychologie voor casemanagers

Kennisbank

Om je werkzaamheden goed uit te kunnen voeren is het hebben van kennis natuurlijk zeer belangrijk. Hieronder vind je wat je nodig hebt als naslagwerk.

Wet poortwachter:
De "bijbel"
Privacy:
AVG regeling
Arbo wetgeving:
Wat mag wel, wat mag niet?
Expert Suite
ICT voor casemanagers
Preventiepakket
Hoe werkt dit?

Diensten

Als medewerker van Alpina@work probeer je de ondernemer zo goed mogelijk te helpen met vraagstukken die te maken hebben met het werkgeverschap. Meestal kun je de ondernemer zelf helpen maar soms is de ondernemer geholpen door te verwijzen naar diensten uit onze providerboog. Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende diensten.

De medewerkers van A@W

Gegevens

Klankbordgroep: kenniscentrum A@W

Klankbordgroep

De klankbordgroep van het kenniscentrum bestaat uit de mensen die je hier naast afgebeeld ziet staan. Zij geven vorm aan het kenniscentrum. Mocht je vragen hebben voor een lid van de klankbordgroep kun je mailen of bellen naar het bedrijfsbureau.